22 February 2009

Ix-Xhieda tal-Iskeletri


Fl-iskola t-tfal tagħna jitgħallmu li l-fossili joffru evidenza favur it-teorija tal-evoluzzjoni.

Skond it-teorija ta’ Darwin, annimal jevolvi f’tip ta’ annimal ieħor fuq perjodu ta’ miljuni ta’ snin. Din il-bidla ma ssirx b’qabża, iżda f’sensiela ta’ passi żgħar. Sabiex annimal “A” jevolvi f’annimal “B” suppost ikun hemm numru kbir ta’ annimali intermedjari bejniethom.

Dawn l-annimali intermedjarji huma assolutament neċċessarji għat-teorija ta’ Darwin għax m’hemm l-ebda proċess naturali li bih speċi tista’ tinbidel f’daqqa u ssir speċi totalment differenti. Il-prova favur jew kontra t-teorija ta’ Darwin tinstab fil-preżenza jew in-nuqqas ta’ dawn il-forom intermedjarji fis-saffi tal-blat.

Meta kien ippubblikat The Origins of Species, il-fossili tal-forom intermedjarji kienu għadhom ma nstabux. Laqqmuhom missing links. Darwin jammetti li dan in-nuqqas kien dgħufija prinċipali fit-teorija tiegħu. Iżda dak iż-żmien Darwin kellu skuża raġonevoli minħabba li x-xjenza tal-palentoloġija (l-istudju tal-fossili) kienet għadha fil-bidu tagħha.

Il-verdett kellu jistenna x-xhieda tal-palentoloġisti tas-seklu għoxrin. Darwin kien konvint li biż-żmien jinstabu il-missing links. Stqarr ċar u tond li jekk dawn il-fossili intermedjarji jibqgħu ma jinstabux, it-teorija tiegħu tkun f’periklu kbir.

Minn dak iż-żmien għaddew mija u ħamsin sena ta’ studju tal-fossili. Illum ħadd ma jista’ jgħid li m’għandniex informazzjoni biżżejjed biex ikollna idea ċara tat-tipi differenti ta’ annimali li kienu jeżistu fil-passat.

Fis-saffi tal-blat instabu fossili ta’ l-annimali li għadhom jeżistu llum u numru kbir ta’ annimali oħra estinti (l-aktar famużi huma d-dinosawri). Imma hemm fossilli intermedjarji? Ir-risposta ċara u tonda hi, le, ma nstabux! Il-missing links għadhom missing!

Min jaf jekk it-teorija ta’ Darwin kinitx taqbad art kieku kellhom l-informazzjoni tal-fossili li għandna llum?