14 March 2013

Fid-Dell tas-Salib

Għalfejn Kristu, il-Prinċep tal-Ħajja, kellu ibati u jmut fuq is-salib?