5 October 2013

Jien ma rridx nistrieħ

Jekk hawn min jagħli għax jisbaħ, it-tfal tiegħi bil-kontra – li kien għalihom jibqgħu għaddejjin 24/7. Is-sodda u l-irqad m’humiex ħbieb tagħhom.

Joanne kienet qed tispjegalhom is-sinifikat tal-Ħadd: Alla ħalaq id-dinja f’sitt ijiem u fis-seba’ jum straħ, u għalhekk lilna jikmandana wkoll biex nistrieħu.

“Imma jien ma rridx,” ipprotesta John bil-qawwa kollha, “jien ma rridx nistrieħ!”

Aktar tard l-iskola kellu lezzjoni fuq il-ħolqien. John pinġa il-jiem tal-ħolqien skond l-immaġinazzjoni tiegħu. Is-seba’ jum juri raġel rieqed ġo sodda!

Forsi għalhekk ma jridx jistrieħ nhar ta’ Ħadd, għax għalih tistrieħ ifisser torqod. Għad jiġi żmien li jkun jixtieq jorqod aktar u ma jkunx jista’, u għad ukoll japprezza li l-mistrieħ tal-Ħadd mhux irqad imma l-waqfien għal ftit mill-ħidma u l-ħsibijiet tal-ġimgħa biex ingawdu l-familja u niltaqgħu ma’ ħutna fi Kristu biex nagħtu qima 'l Alla, nisimgħuh jkellimna mill-Iskrittura u nroddulu ħajr mill-qalb tal-barkiet kollha li jagħtina.

Minbarra l-mistrieħ fiżiku u mentali, l-Iskrittura titkellem fuq mistrieħ ieħor li jagħtina Kristu. Hu ġie fid-dinja biex isserraħna mit-toqol u l-madmad tad-dnub permezz tal-mewt u l-qawmien tiegħu. Għalhekk Ġesù jistedinna mmoru għandu, aħna li ninsaba mħabbtin u mtaqqlin, u wegħdna, “Jien inserraħkom.”

Kien għalhekk li l-ewwel Insara bdew jiltaqgħu fl-ewwel jum tal-ġimgħa, il-Ħadd, biex jiċċelebraw il-mistrieħ – il-ħajja ġdida – li Kristu kisbilna bil-qawmien tiegħu fl-ewwel Għid.
Illum ninsew ħidmietna,
Ħa nfaħħru lill-Mulej,
Illum jum Alla tagħna,
Illum jum il-Mulej!
Illum jum Alla tagħna,
Lilu nagħtuh kull ġieħ –
Bħal-lum fuq mewt setgħana
Kristu ħareġ rebbieħ!