1 October 2013

Sinjali bikrija tal-awtiżmu

Kellem lit-tabib tat-tfal jekk:

a. Ta’ Sena: It-tarbija ma tikkomunikax miegħek bi tgedwid, tbissim u daħk, ma tħarisx f'għajnejk, ma turix b’subgħajha jew ma xxejjirx.

b. Ta’ Sena u Nofs: It-tarbija ma tkun tgħid ebda kelma.

c. Ta’ Sentejn: It-tarbija ma tgħaqqadx frażijiet ta’ żewġ kelmiet flimkien.

d. F'Kull Età: It-tifel imur lura fit-tgedwid jew diskors, u fil-komunikazzjoni u l-imġieba ma’ persuni oħra.

Mhux bil-fors li t-tfal ikollhom l-awtiżmu jekk juri dawn is-sinjali, imma tajjeb li ssir evalvazzjoni mit-tabib tat-tfal biex ikun jista’ jserraħlek moħħok jew jiggwidak x’għandu jsir biex tgħin lit-tifel jew tifla tiegħek.