25 January 2014

Verbum Dei caro factum est

“Il-Kelma sar ġisem u għammar fostna” (Ġwanni 1:14).

Il-Kelma (logos) huwa l-Iben t'Alla: kien fil-bidu, qabel il-ħolqien, f'kommunjoni ta’ mħabba mal-Missier, u bħal Missier huwa Alla tassew.

Dan 'sar ġisem'. L-etern daħal fiż-żmien; l-infinit sar tikka; is-Sultan sar qaddej; is-Sinjur sar fqir; is-Sid ta’ kollox ma kellux fejn imidd rasu. Alla sar bniedem!

Għaliex?

Biex għammar fostna; sar Emmanuel, Alla magħna, u biex offra ġismu u demmu għall-maħfra ta’ dnubietna.

B'hekk aħna li m'aħna xejn missejna l-Infinit; twelidna l-bieraħ u ltqajna mal-Etern; konna barranin u daħħalna f'daru. Ġie fuq artna biex jgħammar magħna għal ftit żmien biex aħna ngħammru miegħu fis-sema għal dejjem.