2 April 2014

Irtir: Nikbru fil-Grazzja

"Ċelebrazzjoni tal-Imħabba t'Alla għalina!" - hekk kienet deskritta il-konfernza bit-tema NIKBRU FIL-GRAZZJA li saret nhar is-Sibt 29 ta’ Marzu 2014, f'St Martin’s College, Swatar.

Insara ġejjin minn knejjes differenti ltqajna flimkien fl-għaqda u l-imħabba ta' Kristu. Ix-xewqa tagħna hi li nikbru fil-grazzja t'Alla u l-għarfien ta' Sidna Ġesù Kristu.

Dawn it-tlett kotba ċkejknin jiġru fil-qosor il-messaġġi mogħtija waqt il-konferenza:
Nittama li jkunu ta' fejda spiritwali għal dawk kollha li jaqrahom.