18 April 2015

Irtir: Il-Fidi, it-Tama u l-Imħabba

Links għat-tlett taħdidiet waqt il-jum ta' tiġdid spiritwali li sar l-Inspire Marsasakala, fit-18 ta' April 2015. Kienet esperjenza sabiħa għal dawk kollha li attendew.

Tista' tniżżel u tisma' dawn it-tlett messaġġi minn dawn il-links:
Mulej, jien nemmen fik; int biss it-tama tiegħi; għallimni nħobb kif ħabbejtni int.