17 October 2015

Irtir: Il-Kristjan Impenjat

Kemm aħna tassew impenjati biex nonoraw 'l Alla, nagħtu s-sehem sħiħ tagħna fil-knisja, u biex nilħqu lil pajjiżna bl-evanġelju?

Dawn it-tlett messaġġi (mogħtija waqt irtir li sar is-Sibt, 17 ta’ Ottubru 2015, l-Inspire, M'Skala) jinkoraġġuna biex inxammru l-kmiem u mmiddu għonqna għall-ħidma fdata lilna mill-Mulej.
  • Impenn lejn Alla, Dr. Joseph Mizzi.
  • Impenn lejn il-Knisja, Mr. Joseph Farrugia.
  • Impenn lejn il-Mitlufa, Pastor Paul Mizzi.
Tista' tniżżel u tisma' dawn messaġġi minn hawn: link.

Ħalli aħna l-Kristjani nkunu tassew ikkonsagrati lil Alla, magħqudin fil-ġisem, u dawl għad-dinja!