6 March 2016

Il-vitamina D

Għalfejn hi meħtieġa l-vitamina D?

Il-vitamina D hi meħtieġa biex l-għadam ikun b’saħħtu. Din il-vitamina tgħin il-ġisem jassorbi il-kalċju u fosfru mill-ikel, li huma minerali essenzjali għall-għadam. Il-vitamina D għandha wkoll funzjoni importanti fis-sistema immunitarja.

X’jiġrilhom it-tfal jekk ikollhom nuqqas ta’ vitamina D?

In-nuqqas ta’ vitamina D jwassal biex l-għadam jirtab, jiddgħajjef u jitgħawweġ. Fit-tfal din il-kundizzjoni tissejjaħ ‘rickets’. It-tfal jista’ jkollhom livell baxx ta’ vitamina D fid-demm avolja ma jkunu juru ebda sintomi.

It-tfal kif jiksbu l-vitamina D li għandhom bżonn?

Il-ġisem jikseb il-vitamina D mill-ikel u mix-xemx. Kuntrarju għal dak li jaħsbu ħafna ġenituri, il-ħalib pasturizzat mhux sors tajjeb ta’ vitamina D. L-aħjar sorsi fid-dieta ta’ vitamina D huma l-ħut żejtni (bħas-salamun u tuna) u l-bajd. Il-vitamina D tiżdied ukoll ma’ xi ikel (bħal xi ċereali tal-breakfast u marġerina). Il-ħalib tal-formula tat-trabi fih biżżejjed vitamina D.

X’iwassal għal defiċjenza ta’ vitamina D?

In-nuqqas ta’ vitamina D qed issir problema aktar komuni fit-tfal u l-kbar minħabba l-istil ta’ ħajja tagħna. It-tfal qed jqattgħu anqas ħin barra, u aktar ħin ġewwa jilgħabu b’xi tablet jew jaraw it-TV, u għalhekk mhux qed ikunu esposti għax-xemx. L-obesità wkoll iġġib magħha defiċjenza ta’ vitamina D.

X’inhuma r-rakkomandazzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa?

Id-Dipartiment tas-Saħħa tar-Renju Unit jagħti dawn il-pariri:

It-trabi kollha minn età ta’ 6 xhur u t-tfal żgħar kollha għandhom jingħataw kuljum il-vitamina D f’forma ta’ qtar. It-trabi li qed jixorbu nofs litru ħalib tal-formula kuljum m’għandhomx bżonn peress li l-ħalib tat-trabi diġà fih biżżejjed vitamina D. Ommijiet li ma ħadux vitamini waqt it-tqala u qed jreddgħu t-tarbija, għandhom jagħtuha l-vitamina D minn età ta’ xahar.

Dan japplika għat-tfal Maltin?

F’Malta għandna aktar xemx, imma xi tfal Maltin jibqgħu f’riskju ta’ nuqqas ta’ vitamina D.

Għandna nibqgħu nipproteġu t-tfal minn xemx żejda peress li din tista’ tagħmel ħsara l-ġilda u żżid ir-riskju ta’ kanċer fil-ġilda. Għalhekk it-trabi m’għandhomx jitħallew direttament fix-xemx. It-tfal żgħar għandhom jilgħabu fix-xemx għal ftit ħin kuljum. Ara li l-ġilda tagħhom ma tiħmarx u ma tinħaraqx bix-xemx. Uża lbies protettiv, sunblock u ara li jevitaw l-eqqel tax-xemx speċjalment fis-sajf.

Kellem lit-tabib dwar il-bżonn ta’ vitamina D speċjalment f’dawn iċ-ċirkostanzi:
 • Tarbija li qed tixrob ħalib tal-omm jekk l-omm ma ħaditx vitamini waqt it-tqala u waqt li qed tredda’.
 • Tfal li ma jiklux varjetà kbira ta’ ikel (‘fussy eaters’).
 • Tfal żgħar li ma tantx jaraw xemx.
 • Tfal li għandhom piż żejjed.
 • Tfal b’ġilda skura.
 • Tfal li qed jieħdu mediċini fit-tul.
Kemm hemm bżonn ta’ vitamina D?

It-trabi għandhom jingħataw 400 IU (10 micrograms) ta’ vitamina D kuljum; it-tfal żgħar għandhom bżonn l-istess ammont jew aktar.

Fil-qosor
 • Il-vitamina D hija nutriment essenzjali għas-saħħa tal-għadam tat-tfal.
 • Xi trabi u tfal żgħar huma f’riskju ta’ nuqqas ta’ vitamina D.
 • Dawn it-tfal jibbenefikaw minn suppliment ta’ vitamina D kuljum.
Ħajr

Ħajr lil Dr John Torpiano, Consultant Paediatric Endocrinologist, għall-għajnuna u l-pariri tiegħu.


Referenzi
 • Vitamin D in the Healthy European Paediatric Population, ESPAGHAN, 2013. Link
 • Global Consensus Recommendations on Prevention and Management of Nutritional Rickets, 2016. Link
 • Vitamin D, NHS UK. Link
 • Vitamin D. AAP USA. Link