27 June 2016

Irtir: Mulej Għallimna Nitolbu

Jeħtieġ nitolbu aktar. Niddependu fuq Alla; weħidna ma nistgħu nagħmlu xejn.

Nistiednek tisma' dawn it-tlett messaġġi li kienu mogħtija waqt jum ta' tiġdid spiritwali li sar is-Sibt, 11 ta’ Ġunju, 2016, l-Inspire, M'Skala.
It-talb huwa ċ-ċavetta li tiftaħ bibien is-sema biex Alla jibgħat xita ta’ barkiet fuqna. Għalhekk bħall-ewwel dixxipli ħalli nersqu lejn Ġesù u nistaqsuh, “Mulej, għallimna nitolbu.”