28 March 2011

It-Tipjip u t-tfal

Għalkemm ma jpejpux, it-tfal isofru ħafna mard u problemi minħabba t-tipjip ta’ ħaddieħor. Anke wara li tpejjep sigarrett wieħed, in-nifs jibqa’ fih kimiċi valenużi sa tlett siegħat wara.

It-trabi u t-tfal żgħar huma aktar suġġetti għall-ħsara u mard għaliex:
 • Huma jieħdu n-nifs aktar mgħaġġel mill-kbar, u għalhekk jidħol fihom aktar duħħan u kimiċi;
 • Is-sistema immunitarja tagħhom tkun għadha mhix matura;
 • Peress li huma żgħar, ma jistgħux iwaqqfu lil min qed ipejjep jew jitilqu minn post fgat bid-duħħan.
Il-Ħsara

L-omm li tpejjep waqt it-tqala tagħmel ħsara lit-tarbija. Dawn it-tfal jitwieldu żgħar u bi problemi fil-pulmun, u għandhom riskju ogħla ta’ cot death.
It-tfal huma f’riskju meta xi ħadd ipejjep ħdejhom u mir-riħa li tibqa’ fil-kamra anke meta ma jkun hemm ħadd ipejjep dak il-ħin (thirdhand smoking). Dawn it-tfal għandhom riskju ogħla ta’ mard differenti:
 • Cot death.
 • Riskju ogħla li taqbadhom l-azzma; u dawk li jbatu minn din il-kundizzjoni, li jkollhom attakki aktar ta’ spiss u aktar qawwija.
 • Infezzjonijiet fil-pulmun – bronkite u pulmonite, li sikwit ikollhom bżonn jidħlu l-isptar.
 • Aktar sogħla, tisfir u qtugħ ta’ nifs minn tfal li m’humiex esposti għas-siggaretti. 
 • Infezzjonijiet fil-widnejn, u l-komplikazzjonijiet bħal nuqqas ta’ smiegħ, u l-ħtieġa ta’ operazzjonijiet tal-grommets u tonsilli.
 • Aktar ċans li jaqbdu l-vizzju tat-tipjip meta jikbru.
Protezzjoni

Il-kimiċi tas-sigarretti tidħol fit-tfal meta xi ħadd ipejjep ħdejhom (secondhand smoking) jew mir-riħa li tibqa’ fil-kamra (thirdhand smoking).
 • Tħalli lil ħadd min ipejjep ħdejn uliedek.
 • Tħallix li jsir tipjip ġewwa fl-ebda parti tad-dar jew fil-karozza. Ir-riħa tas-siggaretti tibqa’ għal siegħat sħaħ fl-arja, mal-ħwejjeġ, il-purtieri u l-għamara. Dawk li jpejjpu ma jxommux ir-riħa, imma hemm tkun!
 • Tieħux it-tfal f’postijiet fejn isir it-tipjip, anke fil-ħin meta ma jkun hemm ħadd ipejjep.
 • Jekk tpejjep, oħroġ barra mid-dar. Mhux biżżejjed li toqgħod f’ċertu kamra biss jew ħdejn it-tieqa. Jew aħjar, għaliex ma tiddeċidix darba għal dejjem li tieqaf? Dak li qatt m’għamilt għalik innifsek, din id-darba għamlu għal uliedek! Żgur li ma tridx tmarradhom, u żgur li ma tridx li meta jikbru jinqabdu minn vizzju li jista’ jiswielhom ħajjithom.
Dan l-aħħar kont qed nitkellem ma’ żewġ ġenituri. Il-missier qalli li kien pprova kemm-il darba jaqta’ s-siggaretti u qatt ma rnexxielu, imma minn meta twieled ibnu, ma reġax mess siggarett ma’ xofftejh. Jekk inti missier jew omm li tpejjep, titħajjar tagħmel bħalu għal uliedek?

Ċempel il-Promozzjoni tas-Saħħa freephone 8007 3333 għall-parir, għajnuna u appoġġ.