9 May 2011

Il-ħalib għat-tfal

 • Il-ħalib hu bżonnjuż għax jipprovdi l-proteini, enerġija, vitamini u l-kalċju (meħtieġ għall-iżvilupp tal-għadam u s-snien b’saħħithom).
 • Għall-ewwel xhur tal-ħajja, it-tarbija m’għandha bżonn ilma jew xorb ieħor għajr il-ħalib tal-omm jew il-ħalib tal-formula. Iżżidx ċereali jew gallettina mal-ħalib tat-tarbija peress li dan iwassal għall-ħxuna.
 • Sa sena t-tarbija għandha tibqa’ tingħata tixrob ħalib tal-omm jew formula bħala s-sors ewlieni tal-ħalib. Tista’ żżid ftit ħalib pasturizzat mal-ikel tat-tarbija (p.e. mal-patata maxx u maċ-ċereali tal-breakfast). Inkludi prodotti tal-ħalib (ġobon, rikotta u jogurt frisk full-fat) mal-ikel l-ieħor tat-tarbija.
 • Aqleb għall-ħalib pasturizzat full-fat (3.5% xaħam, tal-kartuna blu) meta t-tarbija tagħlaq sena. Minn sentejn 'il quddiem uża ħalib semi-skimmed (2.5% xaħam, tal-kartuna ċelesti). Jekk ikun hemm problema ta' obeżità t-tabib jista' jagħtik il-parir tuża ħalib b'anqas xaħam.
 • Meta t-tarbija tagħlaq sena ibda aħseb biex tibdel il-flixkun tal-ħalib ma’ tazza tal-plastik jew beaker. It-toddlers li jibqgħu jixorbu minn flixkun għandhom aktar tendenza li jeħxienu. Tħallix it-toddler jorqod bil-flixkun f’ħalqu. Dan il-vizzju jwassal għat-taħsir tas-snien u ħxuna. Evita li tagħtih ħalib biex terġa' traqqdu jekk iqum matul il-lejl.
 • It-tfal żgħar għandhom bżonn madwar 500 ml  ħalib kuljum. Jekk tagħtihom ħafna ħalib it-tfal jaqtgħu l-aptit u jieklu anqas. Litru ħalib jipprovdi żewġ terzi tal-kaloriji li tifel żgħir għandu bżonn f’ġurnata sħiħa; mhux ta’ b’xejn ma jkollhomx aptit jieklu. Ħafna ħalib jista’ wkoll iġib ix-xedda (constipation).
 • Tfal bejn sena u tlett snin jeħtieġu madwar 400 mg kalċju li nsibuhom f’400 ml ta’ ħalib. Dawk it-tfal żgħar li ma jħobbux il-ħalib, jistgħu jieħdu l-kalċju minn prodotti tal-ħalib bħall-jogurt u ġobon. Il-brokkoli, l-ispinaċi, il-baked beans u ċ-ċereali tal-breakfast ukoll huma sors tajjeb ta’ kalċju.
 • Il-ħalib follow-on fih l-istess ammont ta’ kaloriji tal-ħalib full-fat, fih anqas xaħam u proteini, u aktar zokkor u ħadid. Il-ħalib follow-on mhux neċessarju, imma jekk tixtieq tista’ tagħti madwar 200ml minnu darba kuljum, speċjalment lit-tfal żgħar li jkunu pittma għall-ikel. Mill-bqija t-tfal għandhom jixorbu ħalib pasturizzat frisk.
 • Tagħtix ħalib tal-kulur, peress li dan hu fih id-doppju żokkor u 35% aktar kaloriji. Lanqas m’għandek iżżik xi sensation jew Nesquik għall-istess raġuni.
 • Il-ħalib UHT (ultra-high temperature) fih ftit anqas vitamini C u B1 mill-ħalib pasturizzat u għandu togħma partikolari peress li jissaħħan għal temperatura għolja. Altrimenti jixbaħ il-ħalib frisk pasturizzat.
Fil-qosor:
 1. Ħalib tal-omm jew formula mit-twelid sa sena. Agħti prodotti tal-ħalib (jogurt u ġobon) full-fat lit-tarbija minn 6 xhur 'il quddiem.
 2. Ħalib full-fat minn sena sa sentejn; ħalib semi-skimmed minn sentejn ‘l fuq.
 3. It-tabib jista’ jagħtik parir tuża ħalib b’anqas xaħam jekk ikun hemm problema ta’ ħxuna.
 4. Tużax ħalib tal-kulur u żżidx xejn mal-ħalib.
 5. M’hemmx bżonn follow-on milk fit-tfal li għandhom dieta bilanċjata.
Updated Diċembru 2016