28 March 2012

Il-Kolesterol


Il-prodotti riklamati ‘no cholesterol’ u ‘low cholesterol’ suppost jgħinuna biex inżommu il-livell tal-kolesterol fid-demm baxx. Qed jgħadduna biż-żmien!

15% biss tal-kolesterol fid-demm jiġi mill-kolesterol fl-ikel; il-parti l-kbira (85%) tal-kolesterol fid-demm hu prodott mill-ġisem stess mix-xaħam SATURATED u TRANSFATS – li ssibhom fi kwantitatjiet kbar fl-ikel proċessat.

Dawn huma xi tips biex nikkontrollaw u nnaqqsu l-kolesterol fid-demm.
  1. Evita ikel xaħmi bħall-qali, pastries, pastiżżi, crisps, kejkijiet, pasti u ċikkulata. Uża anqas butir u marġerina. Mal-insalata uża low-fat dressing jew żejt taż-żebbuġa minflok mayonnaise.
  2. Kul ħames porzjonijiet ta’ frott u ħaxix kuljum.
  3. Żid aktar fibra. Minflok ħobż u dqiq abjad, għażel ħobż u dqiq wholemeal, għaġin integrali, barley u ross ismar. Għażel ċereali għall-kolazzjon li fihom 3g jew aktar ta’ fibra f’kull porzjon ta’ 30g (bħal oatibix, weetabix, all bran, cruchy bran u oats porridge).
  4. Uża ħalib xkumat (fih l-istess ammont ta’ kalċju) u low-fat yogurt.
  5. Agħżel laħam dejf. Neħħi x-xaħam żejjed mil-laħam u l-ġilda tat-tiġieġa. Iż-żalżett, salami u l-burgers proċessati fihom ħafna xaħam u melħ. Għamel burgers, meat balls u pulpetti b’ikkapuljat tal-laħam dejf.
  6. Inkludi l-ħut (bħal salamun) darbtejn fil-ġimgħa jew aktar.
  7. Il-ful, baked beans, fażola, piżelli, ċiċri u għazz huma sors tajjeb ta’ protejini, ħadid, vitamini u fibra. Użahom regolarment fit-tisjir, insalata u sopop.
  8. Ftit lewż, ġewż jew karawett huma snack ideali.
  9. Għal min iħobb l-inbid, tazza jew tnejn fil-ġimgħa.
  10. Mixja, ġirja jew għawma wkoll jgħinu.