28 June 2012

Kif Twaqqaf l-Ikel Mitħun għat-Tarbija


L-ikel mitħun huwa konvenjenti meta tibda l-ewwel ikel. Huwa importanti li meta t-tarbija jkollha madwar 8 xhur twaqqaf il-puree u taqleb għall-ikel mgħaffeġ bil-furketta u biċċiet żgħar ta’ ikel artab. Dan huwa iż-żmien tajjeb biex tibda ‘finger foods’. It-tarbija tista’ tigdem u tomgħod l-ikel artab avolja ma jkolliex snien.

Tajjeb ngħid li t-trabi mhux kollha jiżviluppaw l-istess. Xi wħud ikun lesti biex jibdew l-ikel bil-biċċiet qabel 8 xhur, u oħrajn idumu aktar, kultant aktar minn sena. 

Ħafna ġenituri jdumu wisq biex iwaqqfu l-ikel mgħaffeġ, forsi għax jibżgħu li t-tarbija tixraq, u għax ikunu jistgħu jagħtuha ikel kemm iridu! Imma dan m’għandux ikun għax jeħtieġ li t-tarbija timmatura, titgħallem tomgħod u tirregola hi stess kemm għandha aptit tiekol. Meta t-tarbija titgħallem tomgħod, tkun qed tiżviluppa l-muskoli li jgħinu fid-diskors ukoll.

Qatt tħalli lit-tarbija tiekol weħidha, li ma tmurx tixraq. Huwa normali li t-tarbija tixraq kultant. Żommha fuqek u ħalliha tisgħol.

Kif Taqleb
  • Ibda ħalli l-puree aktar magħqud, u wara ftit granet, bil-biċċiet ukoll.
  • Sadanittant ibda agħti lit-tarbija biċċiet żgħar tal-ikel artab direttament f’ħalqha bħal banana, pasta, ġobon artab, karrotta misjura u patata.
  • Meta tara li t-tarbija qed tomgħod u tibla’ dan l-ikel, agħtiha wkoll ikel f’idejha (‘finger foods’), bhal biċċa banana, patata, rusks u biċċa zgħira ħobz mixwija.
  • Waqqaf il-puree għal kollox meta t-tarbija tkun qed tiekol biċċiet tal-ikel u ikel mqatta’ zgħir.
  • Il-laham huwa l-aktar diffiċli għat-trabi. Irid ikun msajjar artab (bhal fil-brodu jew stew), u mqatta’ zgħir hafna (daqs nofs ċentimetru), altrimenti jikber f’halq it-tarbija u ma tkunx tista’ tibilgħu.
  • Waqt il-ħin tal-ikel, it-tarbija għandha tkun preżenti mal-bqija tal-familja mal-mejda biex tosserva u titħajjar mill-kbar, minbarra li tingħata xi ħaġa x’tiekol u titħalla tmiss l-ikel b’idejha.