25 July 2012

It-tilqim kontra l-meningococcus

Raxx fil-gilda li ma jiccarax jista'
jkun l-ewwel sinjal ta' infezzjoni serja.
Fittex ghajnuna medika mill-ewwel.
Il-Mikrobu

Il-meningococcus hu l-aktar kawża komuni ta’ meningite u infezzjoni fid-demm (septicaemia) – mard li jista’ jwassal għall-konsegwenzi serji. Dan il-mard huwa l-aktar komuni fl-ewwel sentejn tal-ħajja u fl-adoloxxenti.

Hemm diversi tipi tal-mikrobu, l-aktar komuni f’Malta huma il-meningococcus B u l-meningococcus C.

It-Tilqim

(1) Meningococcus A, C, W u Y

Nimenrix tingħata mill-ewwel xhur tal-ħajja u lit-tfal ta' kull età; Menveo tingħata minn sentejn 'il fuq.

(2) Meningococcus B

Bexsero, tingħata lit-trabi u tfal ta' kull età, f'darbtejn (u booster jekk tinbeda qabel sena). Trumenba, tingħata minn għaxar snin 'il fuq, f'darbtejn.

Dawn it-tilqim jistgħu jingħataw fl-istess ġurnata ma’ tilqimiet oħra. Jekk it-tifel jew it-tifla jkunu morda bid-deni, it-tilqima għandha titħalla għal meta jgħaddilhom.

Dawn it-tilqim ma fihomx il-mikrobu ħaj u bl-ebda mod ma jistgħu jikkaġunaw l-meningite.

Ħafna tfal ma jkollhom ebda side effects; oħrajn jista’ jkollhom ftit uġigħ u nefħa fejn tingħata t-titqiba, jew deni. Dawn is-sintomi jdumu madwar 24 siegħa. Agħti paracetamol biss jekk it-tfal jkunu mdejjqin bid-deni jew uġigħ. Side effects oħra (alleġija u aċċessjonijiet) huma rari ħafna. (Fil-każ tal-Bexsero, it-tabib jista' jagħtik parir li tagħti paracetamol biex tilqa' għad-deni u l-uġigħ).

Ara wkoll: Il-meninġite fit-tfal.

Updated August 2017.