25 July 2012

It-tilqim kontra l-meningococcus

Raxx fil-gilda li ma jiccarax jista'
jkun l-ewwel sinjal ta' infezzjoni serja.
Fittex ghajnuna medika mill-ewwel.
Il-Mikrobu

Il-meningococcus hu l-aktar kawża komuni ta’ meningite u infezzjoni fid-demm (septicaemia) – mard li jista’ jwassal għall-konsegwenzi serji. Dan il-mard huwa l-aktar komuni fl-ewwel sentejn tal-ħajja u fl-adoloxxenti.

Hemm diversi tipi tal-mikrobu, l-aktar komuni f’Malta huma il-meningococcus B u l-meningococcus C. Kien hawn ukoll xi kazijiet ta’ meningococcus Y u li huwa wkoll komuni barra minn Malta.

It-Tilqim

(1) Meningococcus C.

NeisVac-C tingħata f'darbtejn jekk tinbeda ta' xahrejn jew f'darba jekk tingħata minn 3 xhur 'il quddiem. Menjugate tingħata f'darbtejn, minn xahrejn 'il quddiem.

(2) Meningococcus A, C, W u Y

Nimenrix tingħata minn sena 'l fuq f'darba; Menveo tingħata minn sentejn 'il fuq f'darba.

(3) Meningococcus B

It-tilqima, Baxero, tingħata lil trabi u tfal ta' kull età. Tingħata f'darbtejn; tfal taħt sentejn ikollhom bżonn booster.

Dawn it-tilqim jistgħu jingħataw fl-istess ġurnata ma’ tilqimiet oħra. Jekk it-tifel jew it-tifla jkunu morda bid-deni, it-tilqima għandha titħalla għal meta jgħaddilhom.

Dawn it-tilqim ma fihomx il-mikrobu ħaj u bl-ebda mod ma jistgħu jikkaġunaw l-meningite.

Ħafna tfal ma jkollhom ebda side effects; oħrajn jista’ jkollhom ftit uġigħ u nefħa fejn tingħata t-titqiba, jew deni. Dawn is-sintomi jdumu sa 24 siegħa. Agħti paracetamol biss jekk it-tfal jkunu mdejjqin bid-deni jew uġigħ. Side effects oħra (alleġija u aċċessjonijiet) huma rari ħafna. (Fil-każ tal-Baxero, it-tabib jagħtik parir li tagħti paracetamol biex tilqa' għad-deni u l-uġigħ).

Kellem it-tabib tat-tfal tiegħek jekk qatt ma ħadu t-tilqim kontra l-meningococcus jew kienu ħadu biss Meningitec jew ACWY-vax.

Ara wkoll: Il-meninġite fit-tfal.

Updated February 2017.