9 May 2013

Ilma jew kamomilla għat-tarbija

Sakemm jinbeda l-ewwel ikel - jiġifieri mit-twelid sa qisu 6 xhur - it-tarbija m'għandha bżonn xejn ħlief il-ħalib tal-omm jew ħalib tal-formula. M'għandiex bżonn tixrob ilma u wisq anqas herbal tea, kamomilla jew xi ħaġa oħra.

It-tarbija m'għandiex bżonn aktar ilma biex taqta' l-għatx, lanqas fis-sajf. Il-ħalib jipprovdi biżżejjed ilma biex jissodifa l-għatx u l-bżonn tat-tarbija għan-nutrimenti tant meħtieġa biex tikber.

Iċċekkjajt l-ingredjenti tat-tè tal-kamomilla tat-tarbija - 99% zokkor! Mhux sew li minn età hekk tenera ndarruhom bi sweet tooth tant li biex jixorbu xi ħaġa trid tkun ħelwa. Il-fennel tea mhux rakkomandat għal tfal taħt l-erba' snin (European Medicines Agency)
Ninkwieta meta l-ġenituri jgħiduli li t-tfal tagħhom ma jixorbux ilma waħdu. Minflok jixorbu juices, nectars, l-ilma li jkunu għallu fih it-tuffieħ, ice-tea, soft drinks, ħalib tal-kulur jew bis-sensation. Zokkor, zokkor u aktar zokkor! Dan ifisser ħxuna u snien imħassrin.

Meta jibeda l-ewwel ikel it-tarbija tixrob ftit ħalib qabel jew wara li tiekol. Meta tidhra tiekol sew, minflok ħalib ibda offrilha ftit ilma f'bottle jew beaker. Forsi għal bidu ma tieħu xejn jew tieħu ftit, imma biż-żmien tidrah. Tkun tista' toffrilha ilma f'ħinijiet oħra wkoll. Tagħtihiex xorb ieħor.

Meta it-tarbija tibda tiekol, l-aħjar żewġ xarbiet għaliha huma l-ħalib u l-ilma. Jien naħseb li aħjar nevitaw il-juices għat-tarbija. Tista' żżid ftit meraq tal-larinġ mħallat ma' frott ieħor.