4 October 2013

Bedwetting

Meta jagħlqu 5 snin ħafna tfal jkunu waqfu jagħmlu pipì taħthom bil-lejl. Madwar 30% jibqgħu jixxarrbu bil-lejl, xi wħud minnhom darba kultant u oħrajn aktar ta’ spiss. Din il-problema tissejjaħ bedwetting jew nocturnal enuresis. Sa għaxar snin ftit anqas minn 10% tat-tfal jkunu għadhom jagħmlu pipì bil-lejl.

Aktar ma jikbru t-tfal jibdew jiddejqu li għadhom jagħmlu pipì taħthom. Għandhom bżonn l-għajnuna u l-appoġġ sħiħ tal-ġenituri.

Il-Kawża

It-tfal ma jagħmlux taħthom għax iridu. Ħafna drabi wieħed mill-ġenituri kellu l-istess problema meta kien għadu żgħir.

Ir-raġunijiet tal-bedwetting jistgħu jkunu dawn:
 1. il-bużżieqa tal-pipì tkun żgħira
 2. irqad fil-fond
 3. stress
 4. kostipazzjoni
 5. livell baxx ta’ hormone (anti-diuretic hormone) li ssoltu tnaqqas l-ammont ta’ pipì matul il-lejl.
Tfal li jerġgħu jibdew jixxarrbu bil-lejl (wara li qabel kienu waqqfu) jista’ jkollhom infezzjoni fil-pipì.

Il-Kura

M’hemmx bżonn ebda kura fit-tfal taħt is-7 snin (ħlief jekk ikun hemm problemi tal-pipì matul il-jum ukoll jew jekk it-tfal jerġgħu jibdew jagħmlu pipì bil-lejl). Sa din l-età ħafna tfal jitgħallmu weħidhom jikkontrollaw il-pipì bil-lejl.

Tajjeb tikkonsidra xi forma ta’ kura fi tfal akbar minn 7 snin, speċjalment jekk il-problema tkun qed taffettwa ħażin lit-tfal (ngħidu aħna ma’ sħabhom) u jekk it-tfal ikunu jixtiequ u motivati biex isolvu l-problema.

It-trattament jista’ jinkludi:
 1. Alarm
 2. Star chart u rewards
 3. Mediċina
Barra minn hekk huwa importanti wkoll li:
 1. It-tfal jixorbu ftit jew xejn fis-sigħat qabel jidħlu jorqdu.
 2. Tevita l-kaffeina (fiċ-ċikkulata u colas).
 3. It-tfal jidħlu jagħmlu pipì l-aħħar ħaġa qabel jorqdu.
 4. Tħalli dawl baxx mal-lejl u aċċess għat-toilet jew potty biex ikunu jistgħu jqumu u jagħmlu pipì jekk iħossu l-bżonn.
 5. Il-ġenituri m’għandhomx iċanfruhom peress li t-tfal ma jixxarrbux apposta.
 6. Il-ġenituri għandhom ifaħħru u jinkoraġġixxu lil uliedhom kull darba li jirnexxielhom jibqgħu xotti.
M’hemmx benefiċċju fit-tul li toqgħod tqajjem lit-tfal bil-lejl biex jagħmlu pipì.

Il-problema ġeneralment tissolva aktar ma t-tfal jikbru u jimmaturaw.

Meta Għandek Tkellem Tabib

Kellem lit-tabib tat-tfal jekk it-tfal jibqgħu jagħmlu pipi fis-sodda wara li jagħlqu 7 snin. Barra minn hekk ikkonsulta mat-tabib jekk it-tifla jew it-tifel:
 1. Iħoss l-bżonn li jagħmel pipi aktar tas-spiss mis-soltu
 2. Iħossu aktar bil-għatx u jixrob aktar mis-soltu
 3. Taħarqu l-pipi
 4. Ikollu nefħa f’saqajh jew fl-għakiesi.
 5. Jerġa’ jibda jagħmel pipi taħtu wara li qabel kien diġa dara jkun xott matul il-lejl.