20 November 2013

Ikel li ma jistax jingħata lit-tarbija

Wara li jibdew l-ewwel ikel (purè tal-ħaxix u patata, u aktar tard frott magħsur), minn sitt xhur 'il quddiem it-trabi għandhom jingħataw varjetà sħiħa ta' ikel differenti, u sakemm jista' jkun mill-ikel tal-familja. Dan jinkludi laħam, ħut, tiġieġ, pasta, ross, barley, ħobz, pulses u prodotti tal-ħalib full-fat (bħal jogurt u ġobon).

Wieħed irid joqgħod attent għal dan dan l-ikel:

1. Iżżidx melħ mal-ikel u evita ikel mielaħ; il-kliewi tat-trabi ma jifilħux għall-melħ żejjed.
2.  Iżżidx zokkor (jew gallettina jew rusk) mal-ħalib. Tagħtix meraq tal-frott, fruit drinks, jew xarbiet ħelwin. Tagħtix ħlewwiet ta' spiss. Iz-zokkor iħassar is-snien u jikkontribwixxi għall-obeżità.
3. Tagħtix għasel qabel it-tarbija tagħlaq sena, peress li rari ħafna jista' jikkawza marda serja li tissejjaħ botulism.
4. Tagħtix prodotti low-fat jew light; it-trabi għandhom bżonn ix-xaħam u ż-żejt għall-enerġija u biex jikbru.
5. Tagħtix ħut bħal pixxispad (swordfish) peress li fih ammont għoli ta' merkurju.
6. Tagħtix kaffeina (li tinsab fit-tè, kafè u colas) peress li tnaqqas l-absorption tal-ħadid.
7. Tagħtix ikel iebes bħal lewż jew biċċiet tal-lewż sakemm ikollhom 4 snin (minħabba riskju ta' xerqa).
8. Tagħtix frott tal-baħar (shellfish) nej minħabba riskju ta' food poisoning.
9. Tagħtix bajd nej. Il-bajd għandu jkun imsajjar sew (l-abjad u l-isfar iridu jkunu iebsa) minħabba riskju ta' infezzjoni mis-salmonella.
10. Il-ħalib pasturizzat jista' jinbeda meta t-tarbija tagħlaq sena (imma qabel sena tista' tuża ftit ħalib pasturizzat mal-ikel; barra minn hekk għandek tagħti prodotti tal-ħalib bħal jogurt full-fat u ġobon).

Ara wkoll: Ikel għat-Tarbija (weaning)