8 November 2013

Screeing għat-Thyroid fit-Trabi tat-Twelid

It-tfal kollha li jitwieldu Malta isirihom screening test biex niċċekkjaw jekk il-glandola tat-thyoid tkunx taħdem sew.

Kull sena jitwieldu numru żgħir ta’ trabi li jkollhom it-thyroid taħdem bil-mod. Din il-kundizzjoni jisimha congenital hypothyroidism u tista’ twassal għall-problemi fl-iżvilupp mentali u fiżiku. Għalhekk huwa importanti li nidentifikaw it-trabi b’congenital hypothyoidism u b’hekk inkunu nistgħu nibdew il-kura immedjatament sabiex l-iżvilupp tagħhom ikun tajjeb.

It-test isir fuq kampjun ta' demm meħud mis-sekonda (il-placenta) kif titwieled it-tarbija. Sikwit ikun hemm bżonn nirrepetu t-test wara ftit ġranet peress li r-riżultat ma jkunx ċar biżżejjed. Dan it-test isir fuq kamjun ta’ demm meħud mit-tarbija ftit ġranet wara t-twelid.

Meta jkun hemm bżonn li t-test ikun ripetut, il-ġenituri jkunu informati bit-telefon biex iġibu t-tarbija l-Paediatric Day Care (Blue wards, first floor) jew COP (Children’s Out Patients), l-Isptar Mater Dei. Ara li t-tarbija tkun sħuna peress li jkun aktar diffiċli li tinstab il-vina jekk it-truf tal-idejn jkunu kesħin.

Ir-riżultat ikun lest ftit granet wara – ħafna drabi (99%) r-riżultat ikun normali u ma jkun hemm bżonn isir xejn aktar. F’każ li t-thyroid tkun taħdem bil-mod nibdew l-mediċina (thyroxine) lit-tarbija.

Hemm pjanijiet biex s-sistema tal-iscreening tinbidel u d-demm jibda jittieħed direttament mit-tarbija (mhux aktar mill-placenta) ftit ġranet wara t-twelid fit-trabi kollha.

Updated November 2016.