20 November 2013

L-antibiotiċi fit-tfal

Għalxejn it-tfal jieħdu kors wara kors ta' antibijotiċi għall-irjieħat komuni li jkollhom ta' spiss fl-ewwel snin tal-ħajja.

L-irjieħat huma kkaġunati minn viruses; l-antibijotiċi jaħdmu fuq il-bacteria biss u m’għandhom ebda effett fuq il-virusus. Għalhekk m’hemmx bżonn mediċini bħal Augmentin, Ceclor, Zithromax, Orelox jew Klacid meta t-tfal ikollhom riħ komuni.

Meta jintużaw għall-irjieħat:

1. L-antibijotiċi ma jgħinuhomx ifiequ aktar malajr.
2. L-antibiotiċi jistgħu jagħtuhom xi side effects bħal dijareja u raxx fil-ġilda.
3. Jekk joħroġ raxx mill-virus wieħed jaħseb li t-tifel ikun allerġiku għall-antibijotiku (meta fil-fatt ma jkunx).
4. Ħela ta’ flus.
5. Tinħoloq reżistenza għall-antibijotiku u meta jkollok vera bżonnu ma jaħdimx.

Meta l-ġenituri jieħdu lit-tfal tagħhom għand it-tabib, m'għandhomx jistennew li kull darba jiktbilhom antibiotiku. Infatti ħafna drabi ma jkunx hemm bżonn.