20 May 2014

Prevenzjoni ta' obeżità għat-tarbija

Qatt mhu kmieni wisq biex tibda l-prevenzjoni tal-obeżità! Terz tat-tfal tagħna huma diġà overweight meta jidħlu l-iskola. Il-konsegwenzi tal-obeżità waqt it-tfulija u aktar tard f'ħajjithom huma serji, u għalhekk il-ġenituri għandhom jagħmlu kull sforz biex jibdewhom b'drawwiet tajba ta' saħħa.

It-tir għandu jkun li t-tarbija żżid fil-piż matul il-linja fil-growth charts, u mhux li taqbeż minn linja għall-oħra ta' fuqha. Ir-riċerka turi li t-trabi li jżidu fil-piż b'rata mgħaġġla jkollhom tendenza li jibqgħu jeħxienu aktar tard f'ħajjithom. Għalhekk huwa tant importanti li nagħtuhom direzzjoni tajba mill-bidu.

Qabel it-twelid
 1. Jekk omm qed taħseb li jkollha tarbija u hi overweight, ikkonsidra li tagħmel dieta biex tonqos fil-piż qabel it-tqala.
 2. Waqt it-tqala segwi l-pariri tal-obstetrician biex ma żżidx piż żejjed.
Fl-ewwel sena tat-tarbija
 1. Sakemm tista' l-omm għandha tagħżel li tredda' lit-tarbija; nafu li dawn it-tfal għandhom anqas riskju ta' obeżità aktar tard f'ħajjithom.
 2. Il-ġenituri li jagħtu ħalib tal-formula wkoll jistgħu jgħinu. Isqi t-tarbija meta turik li hi bil-għatx (ġeneralment għall-bidu tarbija tixrob bejn wieħed u ieħor kull 3 sigħat). Waqqaf il-feed meta t-tarbija turi li xebgħet (mhux toqgħod tilgħab sakemm tlaqqat il-flixkun kollu.)
 3. Tqajjimx it-tarbija bil-lejl biex tixrob bil-ħin (jekk mhux bil-parir tat-tabib jew midwife, peress li t-tarbija tkun għadha ma qabżitx il-piż tat-twelid).
 4. Tużax il-ħalib biex tikkalma t-tarbija kull meta tibki.
 5. Iżżid xejn (gallettini jew cereal) mal-ħalib!
 6. Aħseb biex taqta' l-ħalib matul l-lejl meta t-tarbija jkollha bejn 4 u 6 xhur.
 7. Tgħaġġilx biex tibda' l-ewwel ikel (weaning); bħala regola ġenerali ibda l-ikel meta t-tarbija qed toqrob 6 xhur, imma żgur qatt qabel 4 xhur.
 8. Introduċi varjetà ta' ikel bnin u frisk (ħaxix, frott, ħut, pulses, oats porridge, bajd, jogurt naturali eċċ. Evita prodotti tal-ikel kummerċjali.
 9. Waqqaf il-pure' bejn 8 u 10 xhur, u minflok agħtiha ikel mgħaffeġ jew imqatta biċċiet żgħar. Ta' din l-età ħafna trabi jkunu lesti għal finger foods.
 10. Ipprovdi diversi snacks bnini (mhux ħlewwiet), bħal jogurt u frott, matul il-jum.
 11. L-aħjar xarbiet huma l-ħalib u l-ilma. Tagħtix juices u xarbiet ħelwin.
 12. Tisforzax lit-tarbija tiekol aktar milli trid jew taljenha bit-TV jew logħob, jew tagħtiha bottle waqt li tkun rieqda.
 13. It-tarbija għandha tkun fuq il-mejda mal-bqija tal-familja waqt il-ħin tal-ikel (biex tosserva u titgħallem tiekol).
 14. Hi drawwa tajba li tgħallem it-tarbija titma' lilha nnifisha.
 15. It-tarbija, mhux il-ġenituri (jew in-nanna), tiddeċiedi jekk tkunx kielet biżżejjed. Irrispetta l-aptit tagħha; meta turi li xebgħet jew ma tridx aktar, tkomplix tisforzaha biex tiekol kollox. 
 16. Illimita ħafna l-użu tat-TV u gadgets u tħallix it-tarbija fil-play-pen jew highchair għal ħin twil. Ħalliha fuq tapit fl-art u ilgħab magħha.
Familja b'saħħitha

Il-ġenituri għandhom jaħdmu fuq il-lifestyle tal-familja tagħhom, kemm fl-ikel u fl-attività fiżika. It-tfal eventwalment jaddottaw l-istess stil ta' ħajja bħal ġenituri u sikwit anke il-piż bħal tagħhom! Ara hawn: link.