18 August 2014

L-iżvilupp bikri tat-tarbija

Minn dakinhar li titwieled il-ġenituri għandhom jgħinu lit-tarbija tagħhom tiżviluppa s-smigħ, il-viżta tal-għajnejn, is-saħħa tal-muskoli u biex titgħallem tikkomunika.

Għalkemm fl-ewwel ġimgħat it-tarbija torqod għal ħinijiet twal; aktar ma tikber aktar tgħaddi ħin imqajjma u aktar issir konxja tal-ġenituri tagħha u l-ambjent li tkun tgħix fih.

It-tarbija titgħallem tiċċaqlaq, tikkomunika, tissoċjalizza u tifhem x’hemm madwarha permezz tal-logħob. It-tarbija mhux dejjem ikollha aptit tilgħab; kultant tkun trid tħalliha weħidha avolja tkun imqajjma. Aħtaf kull opportunità meta t-tarbija tkun f'burdata tajba biex tqatta' ħin tilgħab u titkellem magħha.

Kif jistgħu l-ġenituri jgħinu fl-iżvilupp tat-tarbija tagħhom? Dawn huma ftit suġġerimenti:
  • Tkellem mat-tarbija, anki meta tkun qed tagħtiha tixrob.
  • Semmgħalha mużika ħelwa u bennina bil-mod.
  • Erfagħha fuq dirgħajk ta’ spiss.
  • Busha, mellisha bil-ħlewwha u għamlilha massage.
  • Kantalha lulluby favorita; din taf tkun ta’ wens għaliha meta tkun imqanżħa.
  • Ħares f’għajnejha mill-qrib u tbissmilha.
  • Uriha soft toy favorit biex tkun tista’ tiffoka fuqu u ssegwih.
  • Uża ċekċieka biex it-tarbija tibda ddur ħalli ssib minn fejn ġej il-ħoss.
  • Ħalli lit-tarbija għal ftit ħin fuq żaqqha (tummy time) biex issaħħaħ il-muskoli tal-għonq u l-ispallejn (però raqqadha DEJJEM fuq dahra). Ara hawn: link.
  • Oħorġu bit-tarbija fil-pram jew dawra bil-karazza (imma evita kuntatt ma' ħafna nies jew tfal, biex tevita xi infezzjoni).
Ta’ sitt ġimgħat wieħed jistenna li t-tarbija tibda tiffoka fuq oġġett u ssegwih b’għajnejha, tinduna b’xi ħoss, titbissem u tgedwed, u żżomm rasha wieqfa.

Tkellem mat-tabib jekk ikollok xi mistoqsijiet fuq l-iżvilupp tat-tarbija.

Ftakar li l-aħjar mod biex tgħin l-iżvilupp tat-tarbija tagħkom huwa billi tilgħabu u tqattgħu ħin magħha, jew f’kelma waħda, billi tgawduha kemm tistgħu.