26 February 2015

Ħożba (Measles)

Il-ħożba (measles) hi marda infettiva kkawżata minn virus. Il-ħożba tista' tkun marda serja, speċjalment fit-trabi u tfal żgħar. Sikwit ikun hemm bżonn kura fl-isptar.

L-ewwel sintomi jinkludu deni għoli ħafna (sa 104F); sogħla, għajnejn ħomor u jdemmgħu. Erbat ijiem wara joħroġ raxx fuq il-ġilda. Ir-raxx jibda wara l-widnejn u fil-wiċċ imma imbagħad jinfirex l-isfel mal-ġisem kollu.

Il-pazjent jibda jxerred il-mikrobu minn erbgħat ijiem qabel joħroġ ir-raxx sa erbgħat ijiem wara. L-ewwel sintomi tal-marda jitfaċċaw bejn ġimgħa u ġimgħatejn wara li tkun ħadt il-mikrobu. Tittieħed mill-arja u minn oġġetti kontaminati bil-virus.

Komplikazzjonijiet

Il-virus tal-ħożba jattakka ċ-ċelloli tas-sistema immunitarja u għalhekk jista’ jkun hemm diversi komplikazzjonijiet:
  • Infezzjoni fil-pulmun
  • Infezzjoni fil-widna
  • Aċċessjonijiet tad-deni
  • Dijareja
  • Myocarditis (infjammazzjoni fil-qalb).
  • Enkefalite (infezzjoni tal-moħħ li tista’ twassal għall-ħsara fil-moħħ u mewt)
  • Subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) li twassal għal diżabilità serja u l-mewt.
Żewġ persuni minn kull elf imutu minkejja l-aħjar kura li jingħataw.

Prevenzjoni

It-tilqima tal-MMR hi safe u tipproteġi t-tfal kontra il-ħożba. Tingħata f'darbtejn. F'Malta l-ewwel doża tingħata ta' 13-il xahar u t-tieni ta' 3 snin. Il-ġenituri jistgħu jċemplu l-Health Centre jew lit-tabib tat-tfal tagħhom jekk qatt ma ħadu t-tilqima jew il-booster.

F'Malta ftit li xejn għad ikollna ħożba peress li l-parti l-kbira tat-tfal huma mlaqqmin. F'pajjiżi oħra, inkluż fl-Ewropa, sikwit ikun hemm outbreaks tal-ħożba. Il-ġenituri li se jsiefru bit-tfal għandhom jaraw li huma mlaqqmin kontra l-ħożba.

Aktar tagħrif dwar it-tilqima tal-MMR - link