19 June 2015

Jogurt għat-tarbija

Meta nista' nibda nagħti l-jogurt lit-tarbija?

Wara li t-tarbija tkun drat tiekol il-ħaxix u l-frott, meta jkollha madwar 6 xhur.

Sa sena t-tarbija tixrob ħalib tal-omm jew ħalib tat-formula apposta, mhux ħalib pasturizzat. Però t-tarbija għandha tingħata prodotti tal-ħalib bħal jogurt u ġobon mal-ikel l-ieħor minn 6 xhur 'il quddiem.

X'valur għandu l-jogurt?

Il-jogurt jiprovdi l-kalċju u l-proteina, u sustanzi oħra, li t-tarbija teħtieġ biex tikber u għall-għadam b'saħħtu. Huwa diġerit faċilment, u jipprovdi wkoll l-lactobacilli, 'friendly bacteria' li jagħmlu ħafna ġid fil-musrana u għas-saħħa tat-tarbija.

X'tip ta' jogurt għandi nagħti lit-tarbija?
  • Jogurt abjad, plain
  • Mingħajr zokkor miżjud
  • Full-fat (mhux 'light')
Evita jogurts biz-zokkor jew sweeteners u additives oħra miżjudin magħhom.

Nista' nuża jogurt frisk?

Iva, il-jogurt frisk huwa l-aħjar peress li jkun fih aktar lactobacilli.

Kif  nista' nservih?

Tista' tagħtih waħdu, jew imħallat ma' purè tal-frott frisk jew frott imqatta' biċċiet żgħar skont l-età tat-tarbija. Ibda billi tħalltu ma' frott li t-tarbija tkun daqet qabel. Iżżidx għasel mal-jogurt qabel sena.

Ftit eżempji:
  • Jogurt u applesauce u tikka cinnamon
  • Jogurt u ħawħ
  • Jogurt u frawli
  • Jogurt u banana
  • Jogurt u avocado
Kemm-il darba nista' nagħti jogurt?

Darba kuljum biżżejjed. Il-jogurt għandu jkun parti minn dieta li tinkludi varjetà sħiħa ta' ikel ieħor.

Il-jogurt jista' jikkawza allerġija?

Iva, madwar 2% tat-tfal huma allerġiċi għall-ħalib tal-baqra. Is-sintomi jinkludu dijareja, rimettar, biki, nefħa u raxx fil-ġilda. Jekk tissuspetta allerġija kellem lit-tabib tat-tfal.