17 November 2011

Fruit Juice

Ħafna tfal Maltin qed jixorbu wisq fruit juice (u xarbiet oħra li fihom iz-zokkor miżjud).

Il-juice jinxtorob malajr, mhux bħal meta tiekol frotta, u għalhekk faċilment jieħdu żżejjed. Dan jista’ jwassal diversi problemi: (1) ħxuna (minħabba ż-żokkor); (2) nuqqas ta’ ċertu nutrienti (peress li ma jkunux jieħdu varjetà ta’ ikel differenti); u (3) nefħa fiż-żaqq, gass u dijareja; (4) taħsir tas-snien.

Frott

It-tfal għandhom jingħataw 3 frottiet kuljum. Ferm aħjar jieklu frott sħiħ milli jixorbu l-meraq, għax il-frotta fiha l-fibra waqt li l-juice ma fih xejn. Tista’ wkoll tagħmel fruit salads, smoothies u lollies bil-frott u jogurt.

Meraq tal-frott

Jekk tagħżel li tagħti meraq tal-frott, illimitah sa 150 ml kuljum. Agħti frott magħsur frisk (eżempju, larinġa jew tnejn magħsurin id-dar). Tista’ tagħti wkoll 100% fruit juice. Tagħtix fruit drink, li minbarra l-meraq tal-frott ikollu miżjud ħafna zokkor. Tagħtix xarbiet mimlija zokkor bħal squashes, ice tea, luminati u ħalib tal-kulur. L-aħjar xarbiet huma l-ilma u ħalib.

Is-snien

Il-fruit juice jista’ jwassal għat-taħsir tas-snien minħabba l-aċidità u ż-żokkor li fih. Din hi raġuni oħra għaliex għandna nillimitaw l-ammont totali ta’ juice u li noħduh darba waħda fil-ġurnata. Barra minn hekk il-juice għandu jittieħed mal-ikel, mhux waħdu. It-tfal m’għandhomx jingħataw juice wara l-ħasil tas-snien filgħaxija.

It-tarbija

It-tarbija għandha tingħata tixrob ħalib u ilma biss. Iżżid xejn mal-ħalib. Tagħtix l-ilma tat-tuffieħ mgħolli. Il-meraq tal-larinġ frisk jista’ jiżdied fuq il-biċċiet tal-frott.

Fil-Qosor

  • Juice żejjed jista’ jwassal għal obesità, malnutrition, sintomi fiż-żaqq, u taħsir fis-snien.
  • L-aħjar frott sħiħ. Tlett frottiet kuljum. Il-ġenituri għandhom jgħallmu bl-eżempju.
  • Jekk tagħti juice, għażel meraq magħsur frisk jew 100% fruit juice, mhux fruit drinks oħrajn jew xarbiet biz-zokkor.
  • Illimita l-juice għal 150 ml, darba kuljum, u waqt l-ikel.
  • Tagħtix juice u xorb ħelu ieħor lit-tarbija.