27 November 2012

Il-qamel fix-xagħar

Il-bajda mqabbda max-xaghra,
in-ninfa (il-qamla baby) u
l-adulta, lesta biex tbid.
Il-qamel (head lice) huma insetti żgħar li jgħixu fix-xagħar. Peress li ma jtirux, jeħtieġ li jkun hemm kuntatt dirett biex jgħaddu minn ras għal oħra, jew permezz ta’ xi beritta jew aċċessorja tax-xagħar.

Il-qamel jgħix biss fix-xagħar uman u għalhekk ma jistax jittieħed mill-annimali. Il-qamel huwa komuni, speċjalment fit-tfal żgħar, u ma jfissirx nuqqas ta’ iġjene jew li x-xagħar maħmuġ.

Il-qamla tbid il-bajd u twaħħilhom max-xagħar, qrib ir-root, biex jisħnu mal-ġilda tar-ras. Jinstabu l-aktar wara l-widnejn u qrib il-hairline fuq il-naħa ta’ wara tal-għonq. Il-bajd huma żgħar ħafna u bilkemm tarahom. Wara ġimgħa l-bajd ifaqqsu, il-qxur tal-bajd (in-nits jew is-subien) jibqgħu mwaħħlin max-xagħar, jidhru bojod, ovali u jleqqu. Ġimgħa wara li tfaqqas l-qamla timmatura biżżejjed biex tibda tbid.

Il-ħakk fir-ras huwa s-sintomu ewlieni tal-qamel, imma mhux kulħadd ikollu l-ħakk. Mhux dejjem faċli li tinduna li t-tfal għandhom l-qamel. Jekk għandek suspett, iċċekkja billi tuża moxt irqieq apposta fuq xagħar imxarrab u bi ftit conditioner u f’dawl tajjeb. Il-qamla hi daqs il-ġulġliena, tidher kannella u titħarrek.

It-trattament jinvolvi l-użu ta’ spray jew lotion bħal ‘Full Marks’ jew ‘Nyda’ - jien nipperferi dawn il-prodotti għax jaħdmu b'mod fiżiku, ma fihomx insecticides, u lanqas jista' jkun hemm reżistenza għalihom. Prodotti li fihom insecticides sikwit ma joqtlux il-qamel kollu. M'hemmx evidenza biżżejjed li t-tea tree oil huwa effettiv.

Aqra sew l-istruzzjonijiet fuq il-prodott. Wara uża moxt irqieq apposta biex tneħħi l-qamel u n-nits, u fl-aħħar aħsel ix-xagħar b’shampoo ordinarju. It-trattament għandu jkun ripetut wara ġimgħa (biex toqtol il-qamel li kienu għadhom ma faqqsux).

Dawn il-mediċini ma jgħinux għall-prevenzjoni, u għandhom jintużaw biss fit-tfal li fil-fatt għandhom il-qamel f’xagħarhom. Għat-tfal tal-iskola tajjeb li tiċċekkja ix-xagħar (niedi, bi ftit conditioner, u moxt irqieq apposta) darba fix-xahar.

Aktar informazzjoni LINK