5 May 2013

It-Tilqma tal-MMR u l-Awtiżmu

Ninkwieta meta nisma’ li xi wħud qed ibeżżgħu l-ġenituri mit-tilqima tal-MMR (mumps, measles u rubella). Jgħidulhom li l-MMR tikkawża l-awtiżmu. Fil-fatt m’hemm ebda evidenza xjentifika li dan hu minnu.

L-istorja bdiet fl-1998 Dr Wakefield ippublika studju żgħir (12-il tifel u tifla) fil-ġurnal mediku, il-Lancet,  li wera il-possibbilità ta’ rabta bejn it-tilqima u l-awtiżmu. Illum nafu li dak l-istudju kien żbaljat u frodulenti. Il-Lancet qata' barra l-artiklu, u Wakefield tkeċċa mill-kunsill mediku tar-Renju Unit.

Minn dak iż-żmien saru diversi studji minn mijiet ta’ riċerkaturi fuq perjodu ta’ ħafna snin, f’pajjiżi differenti, li kienu jinkludu mijiet ta' eluf ta’ tfal. Dawn l-istudji kollha juru ċar li l-MMR ma tikkawżax l-awtiżmu.

Sfortunatament ħafna ġenituri beżgħu jagħtu t-tilqima, speċjalment fl-Ewropa, u għalhekk dan l-aħħar snin kien hemm żieda kbira fil-ħożba u l-gattone fit-tfal, bil-konsegwenzi koroh li jistgħu jġibu magħhom, fosthom telf ta’ smigħ, infertilità u marda fil-moħħ (encephalitis) li eventawalment twassal għall-mewt. (Kien hemm 35 persuna li mietu mill-ħożba fl-Ewropa fuq perjodu ta' 12-il xahar - link).

Minkejja r-riċerka li saret, ma tantx nafu dwar il-kawżi li jwasslu għall-awtiżmu. Nafu li hemm fattur ġenetiku qawwi u li l-problema tibda saħansitra qabel it-twelid (għalhekk is-sinjali ċari tal-awtiżmu jidhru fit-tieni sena).

Ma nistgħux nwaħħlu fit-tilqima tal-MMR sempliċiment għax l-ewwel sinjali tal-awtiżmu jidhru fl-istess żmien meta tingħata l-ewwel tilqima tal-MMR. Żewġ affarijiet jistgħu jiġru wara xulxin, imma b’daqshekk ma jfissirx bil-fors li l-ewwel waħda ikkawżat it-tieni. Biex nagħti eżempju, ix-xemx titla' ftit wara li jidden is-serduq – imma b’daqshekk ma jfissirx li x-xemx telgħet minħabba fih!

Infatti tfal li ma jingħatawx l-MMR għandhom l-istess ċans li jiżviluppaw l-awtiżmu bħal dawk it-tfal li jieħdu t-tilqima.

Nagħder il-ġenituri li għandhom tfal ibatu bl-awtiżmu, imma ma nistax ngħid l-istess għal dawk li jxerrdu informazzjoni falza. Minħabba l-biża’ u d-dubbju li jiżirgħu, xi ġenituri jagħżlu li ma jagħtux it-tilqima lil uliedhom u għalhekk jesponuhom għar-riskju tal-ħożba u l-gattone bil-konsegwenzi koroh li jistgħu jġibu magħhom.

Jekk se nibża’ minn xi ħaġa, nibża’ mill-mard li jwassal għal tant tbatija u l-mewt, mhux mit-tilqima li tagħti protezzjoni lil uliedna. Lit-tfal tiegħi ngħożżhom daqs il-mimmi t'għajnejja u għalhekk tajthom it-tilqima tal-MMR biex inħarishom mill-mard. Minn qalbi nħeġġeġ lill-ġenituri biex jipproteġu lil uliedhom li tant jħobbu bħalma jirrakkomandaw l-awtoritajiet tas-saħħa f'Malta u mad-dinja kollha.

Mistoqsijiet:

1. Nista' nagħti t-tilqima tal-MMR aktar tard?

F'Malta l-ewwel titqiba tal-MMR tingħata ta' 13-il xahar u booster fit-tielet sena. Hemm ġenituri li minħabba l-biża' jagħtu l-ewwel tilqima aktar tard. Huwa aħjar li jagħtu t-tilqima tard milli ma jagħtuha xejn. Però l-ġenituri jridu jżommu f'moħħhom li f'dak l-intervall it-tfal tagħhom ikunu suġġetti li taqbadhom il-ħożba jew il-gattone li jistgħu jwasslu għal problemi serji.

2. L-MMR hi obbligatorja bil-liġi f'Malta?

It-tilqima tal-MMR hi rakkomandata mid-Dipartiment tas-Saħħa u offruta b'xejn fiċ-Ċentri tas-Saħħa. Legal notice tal-1989 issemmi biss r-rubella, imma mhux it-tilqima tal-MMR.

3. X'inhuma s-side effects tal-MMR?

Is-side effects l-aktar komuni huwa d-deni bejn 5 u 12-il jum wara t-tilqima. Rari jaf ikun hemm aċċessjoni tad-deni. Jista' jkun hemm raxx fil-ġilda u xi side effects oħra. Ara factsheet.

Aktar informazzjoni:

1. Autism Speaks
2. MMR Vaccine (NHS website)
3. Stqarrija dwar l-MMR  mill-ispeċjalisti tat-tfal Maltin