29 April 2014

Inkoraġġiment mill-ġenituri lit-tfal

It-tfal jixxennqu u jeħtieġu l-approvazzjoni, it-tifħir u l-kuraġġ tal-ġenituri tagħhom. Sfortunatament kultant niskoraġġixxu ‘l uliedna bil-kritika u tmaqdir ta' spiss u esaġerat, waqt li bilkemm nfaħħruhom jew nikkomplimentawhom fis-suċċessi tagħhom.

Jekk tifel iħoss li jagħmel x’jagħmel qatt ma jista’ jikseb l-approvazzjoni tal-ġenituri, ma jibqax jipprova jogħġobhom u jaqta’ qalbu.

Hu eħfef nikkritikaw l-aspetti negattivi fl-imġieba u l-karattru, filwaqt li qajla nsemmu l-kwalitajiet tajba u talenti sbieħ. Hu faċli niffokaw fuq il-ħażin u qatt ma ngħidu xejn fuq it-tajjeb. Jekk it-tifel qaleb tazza ħalib fuq il-mejda inkunu pronti biex inwiddbuh (jekk mhux ukoll ngħajjruh kemm hu goff), imma qajla ninnotaw, u wisq anqas infaħħruh jekk f’xahar sħiħ qatt ma jkun qaleb l-imbierka tazza! Jekk nikkoreġu t-tifla meta tispelli kelma ħażina, m'għandniex infaħħruha għall-għoxrin l-oħra miktubin korrett?

Kultant ikun hemm bżonn inċanfru lit-tfal, basta b’attitudni tajba; imma daqshekk ieħor importanti li nfittxu u nsibu xi ħaġa tajba, żgħira kemm hi żgħira, biex infaħħruhom.

Tfal li jitrabbew f’ambjent negattiv u kritiku jitilfu kull kunfidenza fil-ħiliet tagħhom, filwaqt li jieħdu attitudni negattiva lejn ħaddieħor ukoll. Jitgħallmu jmaqdru u ftit japprezzaw u jifirħu bit-tajjeb u s-sabiħ fihom infushom u f'ħaddieħor.