21 September 2014

Ħruq ta' Sant Antnin u t-tfal

It-tfal jistgħu jieħdu l-ġidri (chickenpox) jekk ikollhom kuntatt ma xi ħadd li għandu l-ħruq ta’ Sant Antnin (shingles, zoster). Ir-riskju huwa żgħir.

Bħala prevenzjoni:

1. Jekk ikun possibbli t-tfal (speċjalment trabi) m’għandhomx jersqu qrib dak li għandu x-shingles (minn meta joħorġu l-ewwel ponot sakemm jinxfu).

2. Il-pazjent għandu jieħu l-mediċina (anti-viral); iżomm il-ponot mgħottija, ma jħokkx, u jaħsel idejh ta’ spiss.

Tfal li qabel ħadu t-tilqim tal-ġidri huma protetti milli jieħdu l-ġidri sew minn adulti bix-shingles kif ukoll minn tfal oħra bil-ġidri.

Ara wkoll: It-tilqima tal-ġidri