4 May 2012

Snien b’saħħithom

Il-ġenituri għandhom jibdew jieħdu ħsieb is-snien tat-tarbija mill-bidu, biex is-snien jibqgħu b’saħħithom u sbieħ. Jekk l-ewwel snien jitħassru u jaqgħu qabel iż-żmien, is-snien permanenti jistgħu jitilgħu ħażin.

1. Tbillx il-gażaża fiz-zokkor, għasel jew juice. Aħseb biex taqta’ l-gażaża kemm jista’ jkun kmieni (madwar sena).

2. Il-bottle għandu jintuża għall-ilma u ħalib, u xejn aktar. Tagħtix bottle waqt li t-tarbija tkun rieqda. Minn sena 'il quddiem ibda aħseb biex tibda tuża beaker jew tazza minflok il-bottle.

3. Iżżidx zokkor jew sensation mal-ħalib. Jekk tagħti fruit juice, darba kuljum, agħtih minn tazza u mhux minn flixkun, u mal-ikel (mhux waħdu).

4. Tagħtix luminata u ħlewwiet ta’ spiss.

5. Ibda aħsel is-snien tat-tarbija minn meta jitfaċċaw, darbtejn kuljum, b’toothbrush ratba. Il-ħasil tas-snien għandha issir drawwa u rutina ta’ kuljum.

6. Agħżel toothpaste addattat skond l-età (li jkun fih 900-1000 ppm flouride fit-trabi u t-tfal żgħar, u 1500 ppm flouride fi tfal ta’ seba’ snin jew aktar). Uża tikka toothpaste peress li t-tfal żgħar jibilgħu t-toothpaste. Tfal aktar għandhom jiġu mgħallmin ilaħalħu ħalqhom.

7. Ħu lit-tarbija għand id-dentist għal check up meta jitfaċċaw l-ewwel snien.

Ara wkoll: Is-Snien tat-Tarbija

Thanks to Dr Evan Camilleri and Dr Adam Bartolo for reviewing the article.


Snien imħassrin f'tifla żgħira.
Kienet tieħu ħafna ħelu,
u torqod bil-flixkun tal-ħalib.